Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Každý den má svoji barvu,

 jeden den i druhý,

kostičky si poskládáme,

všechny v barvách duhy.“

 

 „ Všude hračky a smích dětí,

 slunko tu i v zimě svítí,

kolem květy, mnoho stromů

nikomu se nechce domů.“

  

Karlovarský kraj

 
 

 

  


financovani.jpg


0001.jpg

 

 autor  webu

 

Duben 2021

15. 6. 2013

Mateřská škola  bude od 12.4.2021 opět otevřena a to pro předškolní děti (děti, které jdou v září do školy) a pro děti IZS.

 § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Při příchodu do MŠ počítejte cca 30 min.na víc. Děti se budou testovat v tělocvičně školy ( vchod z druhé strany - od paneláků) a po té - s negativním testem - mohou přijít do školky hlavním vchodem. Testovat děti budou jejich  zákon.zástupci v přítomnosti pedagoga. Do školky lze vpustit pouze jednoho rodiče s dítětem na dobu nezbytně nutnou a bez mladších sourozenců! Děti, které prodělaly COVID -19 se nemusí testovat (pokud je to méně, jak 90 dní), zákon.zástupci musí tuto skutečnost prokázat (např.SMS)

 

Školné za měsíc duben se snižuje na 150 Kč.

Dotazy - na tel.: 775382726

Školní zahrada je od 12.4. otevřena opět pouze pro potřeby mateřské školy. Cizím vstup na pozemek zakázán.