Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

Motto :

„ Není třeba velmi vychovávat, stačí pěkně žít. Dítě se přidá…“

 

Název školního vzdělávacího programu :

    Učíme se, zkoumáme, co neznáme, poznáme

" Barev kostičky"

ŠVP –vzdělávací nabídka je dětem předkládána v podobě integrovaných bloků rozvíjejících jejich schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty a rozšiřující jejich poznání. Bloky jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených. Každý blok má podtémata, která jsou zpravidla využívána na 14denní cyklus Vytvořeny jsou tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti a jsou tvořeny pro celou věkovou skupinu dětí. Ped. pracovnice vždy po skončení daného tématu provádí  evaluaci a tím získávají zpětnou vazbu o tom, zda děti získaly dané kompetence či je třeba k tématu se vrátit. Ped.pracovnice si vedou přehled o rozvojových a učebních pokrocích dětí, kam zapisují 3krát ročně (Diagnostika dětí).


Při tvorbě ŠVP jsme čerpali  ze vzdělávacích oblastí"

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

" Barevné kostičky"
Název našeho ŠVP nese určitou symboliku života v barvách , které jsou každodenní součástí života celé naší společnosti. Chceme, aby převládaly jen ty barvy, které navozují pocit bezpečí, důvěry, přátelství, pohody a optimismu.

Cíle a záměry

Rozvíjíme děti ve třech oblastech. V oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předš.období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností.
Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to společnou cestou s rodiči.
Ve vzdělání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.
Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.


Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozpracován v pěti integrovaných  blocích. Jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jejich rozpracování bude předmětem TVP.

Integrované bloky :

 

Kluci i holky, hurá do školky


Když podzim kraluje, barvičkami maluje


Oblékni se do čepice, zima studí převelice


Jaro ťuká na vrátka, rozkvetla nám zahrádka


Slunce hřeje, roste kvítí, léto uvízlo v pavoučí síti

 

  

Doplňkové programy

 

zpět