Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program


Motto :

„ Všude hračky a smích dětí,
   slunko tu i v zimě svítí,
kolem květy, mnoho stromů
nikomu se nechce domů“Název školního vzdělávacího programu :

" Barevné kostičky"


ŠVP –vzdělávací nabídka je dětem předkládána v podobě integrovaných bloků rozvíjejících jejich schopnosti,dovednosti,postoje i hodnoty a rozšiřující jejich poznání. Bloky jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených. Každý blok má podtémata, která jsou zpravidla využívána na 14denní cyklus Vytvořeny jsou tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti a jsou tvořeny pro celou věkovou skupinu dětí.Ped. pracovnice vždy po skončení daného tématu provádí  evaluaci a tím získávají zpětnou vazbu o tom,zda děti získaly dané kompetence či je třeba k tématu se vrátit.Ped.pracovnice si vedou přehled o rozvojových a učebních pokrocích dětí,kam zapisují 3krát ročně (Diagnostika dětí).


Při tvorbě ŠVP jsme čerpali  ze vzdělávacích oblastí"

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

Školní vzdělávací program nese název:

" Barevné kostičky"
Název našeho ŠVP nese určitou symboliku života v barvách , které jsou každodenní součástí života celé naší společnosti. Chceme,aby převládaly jen ty barvy,které navozují pocit bezpečí,důvěry,přátelství,pohody a optimismu.

Cíle a záměry

Rozvíjíme děti ve třech oblastech.V oblasti psychické,fyzické a sociální.Chceme,aby dítě na konci svého předš.období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností.
Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte,jeho zdravé sebevědomí,uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání,a to společnou cestou s rodiči.
Ve vzdělání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně,zažívaly pocity úspěchu,respektujeme jejich jedinečnost,jejich možnosti,jejich individualitu.
Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené,a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce,vzájemné důvěry a otevřenosti.


Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozpracován v pěti integrovaných  blocích. Jsou rámcové,nastiňují cíle a záměry,stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jejich rozpracování bude předmětem TVP.

Integrované bloky :

Doplňkové programy

 

zpět