Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V CITICÍCH

 

Zápis dětí do mateřské školy bude organizován s osobní přítomnosti dětí. Potřebné dokumenty (viz. dokumenty ke stažení) podávejte od 2.5.- 3.5.2024,

 od 10 hod. do 12 hod. v kanceláři školy.

Náhradní termín 6.5.2024

 

    Nabízíme…

 • odborné pedagogické vedení
 • logopedickou asistenci
 • prostornou zahradu s herními prvky
 • výuku na zobcovou flétnu
 • škola v přírodě
 • seznámení s anglickým jazykem
 • bruslení
 • enviromentální zahradu
 • velké dětské hřiště-průlezky, tobogán, houpačky, kolotoč
 • lanová pyramida, vzduchová trampolína
 • příjemné prostředí mateřské školy

 

      Doklady k zápisu…

 • OP zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (neověřenou kopii)
 • vyplněnou žádost (v dokumentech ke stažení)

 

www.mscitice.cz

 

 

  Kritérium                                               Bodové  ohodnocení

                                                                                                    

 

Povinné předškolní vzdělávání

dosažení věku 5 let do 31.8.                                                                   5

 

                                      Pobyt v obci Citice                                            2

Trvalý pobyt dítěte *

                                      Pobyt v jiné obci                                               1

 

                                      Dosažení věku 3 let do 31.8.                            3

Věk dítěte **                Dosažení věku 4 let do 31.8.                              4

                               

      Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami                                    1

 

      Mateřskou školu navštěvuje sourozenec                                          3

 

Individuální situace      Sociální potřebnost ***                                      1

dítěte                             Zaměstnanost rodičů ****                                2

 

 

*Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona.

 

**Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

***Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace ( dítě samoživitelky, osiřelé dítě apod.) S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné orgány.

 

****Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.