Jdi na obsah Jdi na menu
 


Já a barevný svět


Časový rozvrh : 4 týdny

Naše záměry:
- seznámení dětí s prostředím,orientace v těchto prostorách
- vnímat režimové uspořádání dne
- znát svoji značku,vnímat své místo ve třídě
- podpořit rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování
- společné vytvoření pravidel společného soužití
- seznámení dětí s prostředím zahrady a blízkým okolím
- povedeme děti k vnímání přírody,života v ní
- povedeme děti k vyjadřování svých pocitů

Kompetence :

1. Kompetence k učení


- Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost

2. Kompetence k řešení problému

   
- povedeme děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení

3. Kompetence komunikativní

- povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek,pocitů,názorů

4. Kompetence sociální a personální


- zaměříme se na schopnost adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny
- chceme, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích

5. Kompetence činnostní a občanské


- respektování pravidel
- vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím

 

zpět